DIE STREIT-HELFER

ius est ars boni et aequi

Telefon

+49 (0) 69 – 66 40 88 – 0

  • Ochrona praw autorskich Prawa autorskie chronią m. in. twórców dzieł literackich, dzieł sztuki i prac naukowych. Decydujące jest, czy są to przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Podlegają one wówczas ochronie bez konieczności jakiejkolwiek urzędowej rejestracji, a więc inaczej niż ma to miejsce w przypadku patentów czy znaków towarowych. Z indywidualnego charakteru działalności twórczej nie […]

  • Prawo przejęć Publiczne oferty przejęć dotyczące spółek akcyjnych notowanych na giełdzie są w Niemczech ściśle regulowane Ustawą o nabywaniu papierów wartościowych i przejęciach (WpÜG). Regulacje te dotyczą nie tylko oferentów, ale też spółki, jej zarządu, rady nadzorczej i akcjonariuszy. Dla zapewnienia uporządkowanego i zgodnego z przepisami procesu przejęcia przy możliwie szerokim uwzględnieniu interesów wszystkich zainteresowanych […]

  • Prawo fundacyjne Fundacja jest sprawdzonym rozwiązaniem, gdy zachodzi potrzeba przeznaczenia majątku na długotrwałe wsparcie określonego celu. Dotyczy to zarówno fundacji pożytku publicznego, jak i tych służących celom prywatnym, ale także fundacji rodzinnych zarządzających przedsiębiorstwami. Poprzez powołanie fundacji fundator ma możliwość w sposób długotrwały wpłynąć na to, kto i na jakich zasadach ma objąć jego majątek […]

  • Prawo sportowe Prawo sportowe nie stanowi, ściśle rzecz biorąc, samodzielnej dziedziny prawa, lecz obejmuje liczne różnorodne działy prawa, o ile dotyczą one stanów faktycznych związanych ze sportem. Ze względu na postępującą komercjalizację sportu prawo sportowe staje się coraz ważniejszą częścią gospodarki. Szczególne znaczenie w prawie sportowym mają wewnętrzne przepisy poszczególnych stowarzyszeń i związków: krajowe i […]

  • Prawo partycypacji pracowniczej Prawo partycypacji pracowniczej zajmuje się specyficznym niemieckim rozwiązaniem, umożliwiającym pracownikom wpływ na decyzje dotyczące działalności przedsiębiorstwa. Delegowanie przedstawicieli pracowników do ciał nadzorczych przedsiębiorstw zapewnia znacznie wcześniejszy wpływ na strategiczne decyzje niż partycypacja pracownicza na poziomie zakładu. Nasza działalność obejmuje m.in.: Doradztwo dotyczące stosowania poszczególnych ustaw regulujących pratycypację pracowniczą Prawne wsparcie przy wyborach […]

  • Procesy sądowe i postępowania arbitrażowe Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich przed niemieckimi i europejskimi sądami powszechnymi i polubownymi. Doradzamy również w zagranicznych procesach cywilnych i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach arbitażowych przeprowadzanych według uznanych reguł arbitrażu (ICC, LCIA, AAA, DIS, Swiss Rules, Hongkong, Dubaj, Czechy). Profesor dr Hanns-Christian Salger jest zarejestrowany w Hongkongu jako […]

  • Private equity i venture capital W dziedzinie inwestycji private equity i venture capital doradzamy zarówno inwestorom, jak i spółkom będącym – bądź dopiero mającym stać się – obiektem inwestycji i ich kierownictwu. Nasze doradztwo obejmuje wszystkie zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności z zakresu prawa spółek, finansowania, kształtowania umów oraz kontroli koncentracji. Nasza działalność […]

  • Prawo znaków towarowych Prawo znaków towarowych stanowi ważny element ochrony własności przemysłowej. Znaki towarowe (marki) służą do odróżniania towarów i usług danego przedsiębiorstwa od podobnych towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa konkurencyjne. Wpływają one pozytywnie na rozpoznawalność produktów, co sprawia, że marka może stanowić znaczną część wartości całego przedsiębiorstwa – wystarczy w tym kontekście pomyśleć […]

  • Fuzje i przejęcia (M&A) Nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa bądź udziałów w przedsiębiorstwie jest procesem, który w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, branży, doświadczenia i wyznaczonych celów stawia przez zainteresowanymi przedsiębiorstwami różne wymagania. Doradzamy przedsiębiorstwom w ramach wszelkich transakcji na wszystkich etapach tego procesu, począwszy od nawiązania kontaku z docelowym przedsiębiorstwem lub potencjalnym kupcem, aż po zakończenie […]

  • Kościelne prawo pracy Kościoły i ich placówki mają nie tylko własne klauzule w umowach o pracę, ale także własne zasady partycypacji pracowniczej, odbiegające w wielu aspektach od regulacji w prawie o ustroju przedsiębiorstw. Ten dział prawa pracy nazywany jest kościelnym prawem pracy. Od dziesięcioleci udzielamy porad w zakresie regulacji obowiązujących w Kościele ewangelickim. Nasza działalność […]

1 2

Themenssuche:

SALGER FORUM